Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

Marcela Oubrechtová

Aufsätze


„Můj drahý příteli nebo vlastně: vážený pane řediteli."Vztah hraběte Františka Thun-Hohensteina a Christiana Rubena ve světle vzájemné korespondence_, Ústecký sborník historický, im Druck.

K možnostem historického zkoumání kalendářů hraběte Františka Antonína Thun-Hohensteina_, in: Otto Chmelík - Marcela Zemanová-Oubrechtová - Václav Zeman (eds.), Amicae Decini cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu, Děčín - Litoměřice 2012, s. 79-82.

Sbor pro vlasteneckou archeologii. Počátky české památkové péče při Vlasteneckém muzeu [Eine Sammlung für die nationale Archäologie. Die Anfänge des tschechischen Denkmalschutzes im Nationalmuseum]. In: Oubrechtová, Marcela/Zeman, Václav (Hgg.): Fenomén muzeum v 19. a v první polovině 20. století. 18. Ústecké kolokvium [Das Phänomen des Museums im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 18. Kolloquium in Aussig an der Elbe]. Ústí nad Labem 2011 (Vorabdruck).

Dětská vyprávění tří bratří. Pokus o rekonstrukci dětství a výchovy šlechtice v první polovině 19. století na příkladu děčínských Thun-Hohensteinů [Die Kindheitsgeschichte von drei Brüdern. Versuch der Rekonstruktion der Kindheit und Ausbildung eines Adligen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Thun-Hohensteins aus Děčín]. In: DVZ 20/2 (2010) 29-43.

Duchovní orientace děčínských Thun-Hohensteinů v době předbřeznové [Die spirituelle Orientierung der Thun-Hoheinstein aus Děčín in der Zeit des Vormärz]. In: Nešpor, Zdeněk R./Kaiserová, Kristina (Hgg.): Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918) [Spielarten böhmischer Religiosität im „langen“ 19. Jahrhundert (1780-1918)]. Ústí nad Labem 2010, 254-269.

Thunovo frenologické okouzlení. „Nová ta věc stala se pomíjející libůstkou a hračkou [Thuns Begeisterung für die Phrenologie. „Diese neue Sache ist zu einer vergänglichen Leidenschaft und einem Spiel geworden“]. In: Dějiny a současnost 8 (2009) 23-25.

Mezi Prahou, Drážďany a Evropou. Cesty Františka Thuna k umění [Zwischen Prag, Dresden und Europa. Die Wege František Thuns zur Kunst]. In: Historie 2007. Sborník prací k 13. celostátní studentské vědecké konference konané dne 6. a 7. prosince 2007 v Praze [Geschichte 2007. Sammlung von Arbeiten vom 13. landesweiten studentischen Wissenschaftskongress am 6./7. Dezember 2007 in Prag]. Prag 2008, 219-246.

Na děčínském zámku. Dospívání Františka Thuna (1809-1826) [Auf dem Schloss von Děčín. Die Jugendjahre František Thuns (1809-1826)]. Zpravodaj Historického klubu 19/1-2 (2008) 24-45.

Herausgeberschaft

Julius Lippert a německé prostředí v Čechách [Julius Lippert und das deutsche Milieu in Böhmen]. Ústí nad Labem 2011.

Zusammen mit Václav Zeman (Hgg.): Fenomén muzeum v 19. a v první polovině 20. století. 18. Ústecké kolokvium [Das Phänomen des Museums im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 18. Kolloquium in Aussig an der Elbe]. Ústí nad Labem 2011 (Vorabdruck).