Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

Dział Ludoznawczy pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu 1912-1914/ Ethnology Department under the supervision of the Society of Friends of Science in Poznań in 1912-1914, PTPN 1857-2017. In: Kronika Miasta Poznania 1 (2017) 304-310.

Listy z Biskupizny. Materiały o działalności ludoznawczej Wiesławy Cichowicz/ Letters from Biskupizna. Materials of the ethnography activity of Wiesława Cichowicz. In: Rocznik Leszczyński (2016) 183-195.

Męczeństwo św. Apolonii z Głuchowa. Płaskorzeźba z kolekcji gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu/ Martyrdom of St. Apolonia from the parish church in Głuchowo. In: Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 8 (2013) 63-100.

Interpunkcja w Biblii Królowej Zofii i w Kodeksie Cardy. Porównanie polskich i czeskich średniowiecznych zasad interpunkcyjnych/ Punctuation in the Queen Sophia’s Bible and in Cardy Code. Comparsion of Polish and Czech medieval punctuation rules. In: Bohemistyka 9/1 (2009) 31-50.