Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

Petr Husák

Pedagogický přínos kněze Dominika Pecky (1895–1981). Příklad propojení pedagogického působení s kněžským posláním [Dominik Pecka´s Contribution to Education: An Example of the Connection of Educational Aims with the Priestly Vocation]. In: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2014/2, 161-172.

with Jiří Hanuš: Obraz Velké války: výročí jako příležitost k revizi historického vědomí? [The Picture of the Great War: the Anniversary as an Occasion to Review the Historical Consciousness?]. In: Národopisná revue 2014/4, 272-280.

Exkurze po církevních památkách jihomoravského regionu [Educational Excursion of Church Monuments in Southern Moravia]. In: Církevní dějiny 2012/9, 128-132.

Osobnost Dominika Pecky. Vývoj pojetí kněžství v prostředí českého katolicismu ve 20. století [The Personality of Dominik Pecka. The Development of the Conception of Priesthood in the Czech Catholic Milieu in the 20th Century]. Brno 2012.