Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

Mateusz Szłapka

Aufsätze

Ziemie Zachodnie i Północne w przemówieniach milenijnych arcybiskupa Bolesława Kominka. In: Noszczak, Bartłomiej (Hg.): Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne I społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski 1956–1966/1967*). Warszawa 2017 (im Druck).

Problemy w badaniach nad historią duszpasterstwa akademickiego. Zarys zagadnienia na podstawie badań nad ośrodkami poznańskimi. In: Kamiński, Łukasz/Szumski, Jakub (Hg.): Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty. Warszawa 2016, 47-61.

Czy Popiełuszko był pierwszy? Niewyjaśniona śmierć o. Honoriusza Kowalczyka OP (online-Publikation im Portal Histmag.org, ISSN 1896-8651).

Rozwój parafialny i instytucjonalny Kościoła katolickiego w Poznaniu w latach 1945-1966. In: Kronika Miasta Poznania 1 (2016) 159-172.

Taki sam początek – różne zakończenia. Studium dwóch przypadków inwigilacji prowadzonej w środowisku poznańskiego duszpasterstwa akademickiego w latach 1976-1980. In: Komorowski, Łukasz/Szłapka Mateusz (Hg.): Regiony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Materiały I ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Historii Polski XX wieku. Poznań 2015, 60-70 (online-Publikation des Repositoriums der Adam-Mickiewicz-Universität).

O. Honoriusz Stanisław Kowalczyk i o. Tomasz Alexiewicz – sylwetki dominikańskich opozycjonistów w pierwszych miesiącach stanu wojennego. In: Rajewski, Adam/Józefiak, Jakub (Hg.): Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje. Poznań 2014, 173-184.