Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

Jakub Homolka

Aufsätze

„Strach a modernita: Odvrácená strana modernity v civilizacionistické perspektivě“ [Fear and Modernity. The Dark Side of Modernity from the Perspective of Civilizational Analysis]. In: Hanovská, L. / Hroníková, L. (Hgg.): Člověk a strach: Strach v antropologických perspektivách [Fear in Human Experience. Anthropological Reflection]. Praha 2013, 19–32.

„Člověk mezi nudou a orgií. Proměna ‚všedního‘ a ‚svátečního‘ v moderní západní společnosti v dílech Jana Patočky a Eugena Rosenstocka-Huessyho“ [Man between Boredom and Orgy. Transformation of the “Profane” and “Sacral” in the Modern Western Society in the Works of Jan Patočka and Eugen Rosenstock-Huessy]. In: Šalanda, Bohuslav (Hg.): Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: Studentské práce [Tradition and Modernity from the Perspective of Historical Sociology: Student Works]. Kolín 2011, 47–62.

Rezension

Arnason, Johann P. / Benyovszky, Ladislav / Skovajsa, Marek (Hgg.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace“ [Historicity, Supercivilization and Modernity: Studies on Patočka's Concept of Supercivilization]. In: Historická sociologie 2 (2011) 121–124.