Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen und Vorträge

Marek Vlha

Aufsätze

Česká komunita ve Spojených státech a náboženský konflikt [Czech Community in the USA and the Religious Conflict]. In: Zdeněk R. Nešpor/ Kristina Kaiserová (Hgg.): Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918) [Variety of Czech relilgiousness during the "long" 19th century (1780-1918)]. Ústí nad Labem 2010, 402-420.

Nové prameny z amerických archivů k počátkům české komunity v USA [New Sources on the Early Czech Community in the USA from the American Archives]. In: Časopis matice moravské 1 (2010) 127-136.

Očima neonacisty a nacbola. Svět a dějiny ve dvojím extremistickém výkladu [Through the Eyes of Neo-Nazis and Nazbols. World and History in Extremist Interpretation]. In: Dějiny a současnost 31/ 5 (2010) 25-27.

Vojta Náprstek a Antonín Dignowity. Ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky [Vojta Náprstek and Antonín Dignowity. The Ideal World of two Freethinkers in the Early Era of Czech-American ]. In: Studia Historica Brunensia 57/1 (2010) 45–67.

Vojta Náprstek a Antonín Dignowity. Ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky [Vojta Náprstek and Antonín Dignowity. The Ideal World of two Religious Freethinkers in the Beginning of Czech-American Community]. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada historická (C), Series Historica - Studia Historica Brunensia. Brno 2009.

Muž, který proslavil Santa Klause. Svědectví karikatur Thomase Nasta [The Man Who Made Santa Claus Famous. The Heritage of Carricatures of Thomas Nast]. In: Dějiny a současnost 31/12 (2009) 14-16.

Doktor Antonín Dignowity. Život a odkaz českého radikála v Texasu [Doctor Antonín Dignowity. Life and Legacy of Czech Radical in Texas]. In: Dějiny a současnost 31/10 (2009) 18-20.

“Zůstaňte doma a poctivě se živte”. Počátky masového vystěhovalectví z českých zemí do Ameriky v zrcadle soudobé beletrie [“Stay at Home and Earn Your Living in an Honest Way“. The Beginning of Mass-Emigration from Bohemia and Moravia to America in the Mirror of Contemporary Fiction]. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada historická (C), Series Historica - Studia Historica Brunensia. Brno 2008, 77-97.

Ženy ve víru americké občanské války [Women in American Civil War]. In: Historický obzor 19/9 (2008) 66-81.

Historie psaná bleskem. Zrození národa podle Davida Warka Griffitha [A History Written with Lightning. David Wark Griffith’s Birth of a Nation]. In: Dějiny a současnost 30/4 (2008) 14-17.

Herausgeberschaft

Marek Vlha (Hg.): Dopisy z války Severu proti Jihu. Korespondence českých vojáků v americké občanské válce [Letters from Czech soldiers of the American Civil War]. Brno 2010.

Tagungsberichte

1968: A Global Perspective. An Interdisciplinary Conference at the University of Texas at Austin. In: Český Časopis Historycký (ČČH) 107/2 (2009) 511-512.

Konference česko-americké vztahy mezi minulostí a současností [Conference Czech-American Relations in Past and Present]. In: Časopis Matice Moravské (ČMM) 127/2 (2008) 580-581.

Cibulka, Pavel/Vlha, Marek: Mezinárodní vědecká konference Sekularizace venkovského prostoru v 19. století [International Conference on Secularization of the Rural Space in the 19th Century]. In: ČMM 127/2 (2008) 581-583.

Marek, Martin/Vlha, Marek: T.G. Masaryk a česká státnost [Conference on T.G. Masaryk and Czech Statehood]. In: ČMM 126/2 (2007) 488-491.


Rezensionen

Janoušek, Hroznata František/Štemberková, Marie: Čeští kněží – misionáři v Nebrasce. Jan Vránek, Jan Štěpán Brož, Alois Klein [Czech Priests-Missionaries in Nebraska. Jan Vránek, Jan Štěpán Brož, Alois Klein]. In: ČMM 128/2 (2009) 542 f.

MacLean, Nancy: Pod maskou ušlechtilosti. Ku-Klux-Klan po první světové válce [Under the Mask of Chivalry. The Making of the Second Ku Klux Klan]. In: ČČH 106/2 (2008) 453 f.

Parquin, Denis-Charles: Napoleonův kavalerista. Paměti kapitána Parquina, příslušníka 20. jízdního mysliveckého a 2. gardového jízdního mysliveckého pluku [Napoleon’s Cavalryman. The Memories of Captain Parquin, Member of the 2nd Mounted Chasseurs and 2nd Mounted Guard Chasseurs Regiment]. In: ČMM 126/2 (2007) 424-427.

Jaklová, Alena: Čechoamerická periodika 19. století; Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století [Czech-American Periodicals of the 19th Century. National and Social-Economic Self-Reflection of Czech Immigrants in the Czech-American Periodicals of the 19th and 20th Century]. In: ČMM 126/1 (2007) 209-213.

Hutečka, Jiří: Generál a jeho historikové. Robert E. Lee a americká historiografie [General and his Historians. Robert E. Lee and American Historiography]. In: ČMM 126/1 (2007) 218 f.


Vorträge

Vlha, Marek: Anthony Dignowity. Early Czech Settler in Texas and his Political Activities during the Civil War and Reconstruction. At conference “Contribution of Czechs and Slovaks to the American Southwest” in College Station, Texas, June 5-7, 2009.

Vlha, Marek: Mezi starou vlastí a Amerikou. Čeští krajané v počátcích masového přistěhovalectví do Ameriky [Fellow Bohemians at the Beginning of Mass Immigration to America]. At conference “Česko-americké vztahy mezi minulostí a současností” [Czech-American Relations in Past and Present] in Brno, Czech Republic, April 10-11, 2008.